Arbetsmiljö för skyddsombud ons 16/5 kl. 09:30

Arbetsmiljö för skyddsombud ons 16/5 kl. 09:30

Välkommen till en praktisk tvådagarsutbildning i grundläggande arbetsmiljö för dig som är skyddsombud eller arbetsmiljöombud i ett tjänsteföretag. Skydds-/arbetsmiljöombud måste ha god kunskap i arbetsmiljö.

Som representant för medarbetarna är det viktigt att kunna bidra i samverkan med arbetsgivaren. Arbetsmiljö för skyddsombud i tjänsteföretag är en utbildning där du lär dig bl a hur arbetsmiljöarbetet i ett tjänsteföretag ska gå till i praktiken, vad din roll innebär och hur samverkan genomförs på bästa sätt. I tjänsteföretag är den psykosociala arbetsmiljön i fokus och vi går igenom vilka faktorer som ökar förutsättningarna för en välmående och frisk arbetsplats.Du får en gedigen genomgång varvat med praktiska exempel på vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför. Teori varvas med grupparbeten och erfarenhetsutbyte.

Utbildningens innehåll

•Vad är arbetsmiljö?

•Lagar och regler

•Organisation, roller och ansvar

•Skyddsombudets befogenheter

•Samverkan med arbetsgivaren

•Systematiskt arbetsmiljöarbete

•Undersökning och riskbedömning

•Stress

•Sjukdom och rehabilitering

•Kränkande särbehandling, mobbning

•Konflikter

•Missbruk

Mål

Att ge deltagarna tillräckligt med kunskap och förståelse inom arbetsmiljöområdet inklusive risk- och friskfaktorer för att känna sig tryggare i sin roll som skyddsombud.

Tid och datum

Utbildningen är en tvådagarsutbildning som inleds klockan 09:30 dag 1 med registrering och kaffe. Programmet startar sedan klockan 10:00 och håller på till 16:30. Dag 2 börjar klockan 09.00 och avslutas klockan 16.00.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till skyddsombud eller arbetsmiljöombud i större eller mindre tjänsteföretag. Max 16 deltagare.

Kursledare: Milla Jonsson.Milla Jonsson har arbetat många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt.

Idag driver hon Oakfield Consulting, vars fokus är att utveckla företagsstrategier samt vägleda och stötta företag i frågor kopplade till arbetsmiljö och arbetsrätt.

Pris

6 900 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande:

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

Event info

ons 16/5 2018 kl. 09:30 — tor 17/5 2018 kl. 16

Edge HR