Anhörigcirkel: Var Varsam mot dig själv tor 1/2 kl. 17:30

Anhörigcirkel: Var Varsam mot dig själv tor 1/2 kl. 17:30

Stödjer du en närstående som lever i psykisk ohälsa?

Då är det viktigt att du tar hand om dig själv!

Den 1 februari startar vi nu en anhörig-cirkel för dig, där du får träffa andra i liknande situation och där vi tillsammans lär oss mer och hittar strategier för att vara varsam mot sig själv och andra

Just den här Cirkeln vänder sig till dig som bor i Örebros södra länsdel; Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg.

En studiecirkel i samarbete mellan anhörigstödet Kumla Kommun och Hallsbergs Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, FPS Örebro Län

Anmälan senast 29 januari 2018. Obs begränsat antal platser! Först till kvarn…

Anmälan till: annika hallqvist@hallsberg.se Tel 0582-685445 eller marie.eneman@kumla.se Tel 019-588370

Var varsam mot dig själv

är en anhörig-cirkel med fokus på den anhöriges situation.

Lokal: Kvarngården, Skolvägen 6 i Kumla

Målgrupp: Anhöriga som stödjer närstående med psykisk ohälsa

Kurstillfällen: varannan vecka, tot. 6 ggr med start 1 februari 2018

Tid: 17:30 -19:30

Kostnad: Ingen kostnad för den enskilde individen. Insatsen går under Anhörigstöd.

Mål: I gemenskap hitta verktyg och strategier för självhjälp och därmed förebygga egen ohälsa

Event info

tor 1/2 2018 kl. 17:30 — 19:30

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Län