Noww stängs snart ner. Läs mer.
13/1 -12/2 Vanja Sandell Billström – Utsikterna fre 13/1 2017 kl. 18

13/1 -12/2 Vanja Sandell Billström – Utsikterna fre 13/1 2017 kl. 18

Vernissage fredag den 13/1, kl 18-21.

UTSIKTERNA

Vanja Sandell Billström

[I’m] a flâneuse who never leaves her apartment.

/ Moyra Davey

Notiser från arbetsbok:

- I sin film ”Notes on Blue” (2015) vandrar Moyra Davey runt i sin lägenhet med ett headset i örat. Filmen är ett svar på Derek Jarmans film ”Blue” (1993) och på sin vandring runt om i lägenheten läser hon upp sin personliga essä som kretsar kring olika berättelser om blindhet och färger. Davey medger i en intervju att hon förvisso spenderar mycket tid utanför sin lägenhet men att hemmet har blivit en tillflyktsort där hon upplever den kontroll och frihet som hon eftersträvar när hon spelar in sina filmer.

- På Museo del Prados och The National Gallerys hemsidor zoomar jag in på högupplösta bilder på renässansmålningar, som Dürers självporträtt och olika varianter på Maria Bebådelse. Alla innehåller de ett fönster med utsikten över ett landskap. I samband med att fönster blev allt vanligare under renässansen fick de allt oftare ta plats i målningar från samma period. Ibland anas bara en detalj som körsbärsträdet i Makarna Arnolfinis trolovning, men ofta är det ett milsvitt landskap med många detaljer som breder ut sig. Kanske förebådar det ett landskapsmåleri som tog plats ett par hundra år senare?

- I sin avhandling ”Framed: The Interior Woman Artist-Observer in Modernity” drar Rebecca Anne Gershenson Smith paralleller mellan modernistiska arkitekter som Le Corbusier och feministisk litteraturvetenskap. Att fönstret är en övergångsplats med fler möjligheter till agerande än vad som vanligtvis brukar tillskrivas fönstertittaren.

- Inramade horisonter, tillplattade landskap.

- Videoinstallationen: Ett tiotal människor bjuder in publiken till sin fönsterutsikt och en berättelse om relationen till en plats. Någon är rädd att hon bara kan dra utan att känna någonting, en annan försöker ändra på en orättvisa, en tredje vill inte bli styrd av regler och en fjärde stannar helst hemma.

Medverkande: Alim Farzan, Bengt Jansson, Clara Bodén, Emma Stenvall, Fadumo Hussein, Gretel Plavén, Johan Israelsson, Lucia Pagano, Luisa Norrman, Magnus Söderström, Martina Norrman, Robert Björklund, Sofia Lindqvist, Ted Olsson och Vanja Sandell Billström.

Vanja Sandell Billström har i sina arbeten ofta tagit avstamp i reflektioner kring vad som utspelar sig i en kameras närvaro. Hon arbetar som konstnär och filmare och 2014 tog hon masterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Tidigare har hon bland annat ställt ut på Göteborgs konsthall, Supermarket Art Fair och Verkstad konsthall. Filmen Fotografen nominerades till både en Guldbagge för bästa kortfilm och till Startsladden på Göteborgs Filmfestival.

In English:

Notices from the notebook:

- In her film ”Notes on Blue” (2015) Moyra Davey wanders around her apartment with a headset in her ear. The film is a response to the film ”Blue” (1993) by Derek Jarman and on her walk through her home she reads her personal essay about blindess and color. In an interview, Davey admits that she for sure spends time outside her apartment, but that her home has become a refuge where she experience the control and freedom she strives for when making her films.

- I am zooming in at high resolution pictures of Renaissance paintings at the webpages of Museo del Prados and The National Gallery, like the self-portrait of Dürer and different variations of the Annunciation. In their composition, they all share the element of a window with a view of a landscape. As windows became more common during the Renaissance, they were often included in the paintings. Sometimes only small details are visible, as the cherry tree in The Arnolfini Portrait, but more often we see an expansive detailed landscape being framed by the window. Maybe a foreshadow of an landscape painting that took place a couple of hundred years later?

- In her dissertation ”Framed: The Interior Woman Artist-Observer in Modernity”, Rebecca Anne Gershenson Smith draws a parallel between modernistic architects like Le Corbusier and feminist literary criticism. That the window is a liminal space which accommodate more possibilities of actions, than what is usually attributed to the window-watcher.

- Framed horizons, flattened landscapes.

- The video installation: Around ten people invites the audience to their window-view and to a story about the relation to a place. Someone is afraid that she can just leave without feeling anything, another one tries to change an injustice, a third one doesn't want to be controlled by rules and a fourth one prefer to stay at home.

Particaipants: Alim Farzan, Bengt Jansson, Clara Bodén, Emma Stenvall, Fadumo Hussein, Gretel Plavén, Johan Israelsson, Lucia Pagano, Luisa Norrman, Magnus Söderström, Martina Norrman, Robert Björklund, Sofia Lindqvist, Ted Olsson och Vanja Sandell Billström.

Vanja Sandell Billströms has often used her reflections around the presence of the camera, as a starting point of her work. She works as an artist and a filmmaker and graduated in 2014 with a MFA from the Royal Institute of Art in Stockholm. She has earlier exhibited at Göteborgs konsthall, Supermarket Art Fair och Verkstad konsthall. Her film ”The Photographer” was both nominated for Best Swedish Short at Göteborg International Film Festival and later, for the Guldbagge Award.

Event info

fre 13/1 2017 kl. 18 — fre 27/1 2017 kl. 16

Galleri Box